Donkáné Lukács Ágnes
Független ingatlanszakértő

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

A honlapon (www.sikereseladas.hu) bemutatott és olvasható tartalom Donkáné Lukács Ágnes egyéni vállalkozó (továbbiakban: Horizont Stúdió) tulajdonát képezi.

 

1. A Horizont Stúdió (Donkáné Lukács Ágnes egyéni vállalkozó – székhely:1134 Budapest, Gidófalvy Lajos utca 19. fszt. 2.) a továbbiakban adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

2. Jelen tájékoztató hatálya a Horizont Stúdió weblapján (www.sikereseladas.hu) és aldoménjein történő adatkezelésre terjed ki. Az adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a következő oldalon: http://www.sikereseladas.hu/adatkezeles

3. A Horizont Stúdió adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus keresk. szolgáltatások, valamint az inf. társ.-mal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  • 2008. évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  • 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
  • 1998. évi VI. törvény - az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során

4. Horizont Stúdió minden szükséges regisztrációkor megadott adatot bizalmasan kezel, azt harmadik fél számára nem adja át.

5. A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve Horizont Stúdió feltüntetett elérhetőségein.

6. A hírlevélre történő feliratkozás egyetlen kattintással bármikor megszüntethető bármelyik a Horizont Stúdió  által küldött elektronikus levél legalsó sorában lévő leiratkozási linkre való kattintással.

7. A Horizont Stúdió (www.sikereseladas.hu) weboldalán kezdeményezett feliratkozás egyben a feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a felhasználó előzetes hozzájárulását adja az adatbázisba való felvételhez, illetve elektronikus levelek fogadásához, melyek a weboldalról érkezhetnek, és bizonyos esetekben reklámot is tartalmazhatnak.

 

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-117036/2017.